• อีกหนึ่งงานพื้นฐานของ ACSEINE คือการให้คำปรึกษา

    ไม่เพียงแต่การแนะนำเครื่องสำอาง แต่รวมไปถึงการสอบถามปัญหาเกี่ยวกับผิว นั่นคือ แนวทางพื้นฐานของ ACSEINE ที่เริ่มต้นด้วยการพูดคุยปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเรื่องปัญหาสุขภาพผิวของคุณ

  • A fundamental part of ACSEINE is counseling