TERMS OF USE
(PRIVACY & POLICY)

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.acseine.in.th เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเรื่องสินค้า และบริการต่างๆ ของ ACSEINE ในประเทศไทย และในการเข้าสู่เว็บไซต์ ขอให้ท่านได้ทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขตามข้อกำหนดเหล่านี้ ก่อนการเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อการใช้สินค้า และบริการ จากเรา

ลิขสิทธิ์ข้อมูล เนื้อหา และภาพประกอบ

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงภาพกราฟฟิก ตราสินค้า(โลโก้) และไอคอนทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของ ACSEINE ภายใต้ลิขสิทธิ์การออกแบบของ ACSEINE และดำเนินการ ประสานงานเผยแพร่เว็บไซต์นี้ในประเทศไทยโดย บริษัท พีไอทีเอช บิวตี้ โปร จำกัด ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับความคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฏหมาย จึงไม่อนุญาต ให้นำเนื้อหา ภาพกราฟฟิก และตราสินค้า ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดเพื่อการทำซ้ำ ทำสำเนา รวมทั้งการดัดแปลงใดๆ โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

ข้อมูลเรื่องสินค้า และการให้บริการ

เนื้อหา รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า และบริการต่างๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยอาจแจ้ง หรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Shop List

ACSEINE CentralPlaza Lardprao

CentralPlaza Lardprao

Beauty Hall  1st Fl. (โซนเครื่องสำอาง) ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว
เลขที่ 1691 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ACSEINE centralwOrld

Central @centralwOrld

Beauty Galerie, 1st Fl. (โซนเครื่องสำอาง) ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอทเซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 4, 4/5 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ACSEINE ICONSIAM

ICONSIAM

(Siam Takashimaya, M Floor) 299 ซอยเจริญนคร 5, ถนน เจริญนคร แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600